• Temel sistemleri projesi, zemin ıslahı projesi, iksa sistemleri projesi ve her türlü zemin iyileştirme projeleri
  • Taahhüt işleri